Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala-

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Proiect – Stimularea inovarii în cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obținerea de materiale nanostructurate cu activitate electro-catalitică – acronim SARELCAT

Perioada de derulare a contractului de finantare: 01.08.2013 – 31.08.2015
Durata proiect: 25 luni
Director de proiect: Coca Iordache (sarelcat@sara-pharm.com)

Obiectivul general al proiectului SARELCAT este stimularea inovarii in cadrul SC Sara Pharm Solutions SRL prin dezvoltarea unei tehnologii inovative de obtinere a electro-catalizatorilor pentru oxidarea compusilor organici cu molecula mica, brevetabila si comercializabila. Prin intermediul proiectului propus se urmareste valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare obtinute de catre aplicant pe parcursul anului 2011, rezultatul final al proiectului fiind documentatia de implementare a noii tehnologii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

o Valorificarea rezultatelor de cercetare -dezvoltare ale firmei Sara Pharm Solutions printr-o tehnologie noua implementata pana la finalul proiectului

o crearea de 4 noi locuri de munca in cercetare-dezvoltare si mentinerea a 2 locuri de munca in cadrul firmei pana la finalul proiectului

o consolidarea drepturilor de proprietate industriala asupra rezultatelor cercetarii firmei in cadrul proiectului nou vizat prin depunerea de 3 cereri de brevete pana la finalul proiectului

o cresterea competitivitatii firmei Sara Pharm Solutions SRL prin atingerea unei cifre de afaceri de 238.361 lei pana la finalul proiectului


Pe perioada de implementare a proiectului se identifica urmatoarele rezultate:

o 1 plan de lucru
o 1 studiu de literatura
o 2 formulari de electro-catalizatori nanostructurati pentru
electro-oxidarea combustibililor lichizi cu molecula mica, avand acidul formic ca si compus de interes
o 2 formulari de electro-catalizatori nanostructurati depusi pe suporti pentru electro-oxidarea combustibililor lichizi cu molecula mica, avand acidul formic ca si compus de interes
o 1 metoda de preparare a electrocatilizatorilor nanostructurati suportati sau nesuportati realizata
o 1 electrocatalizator obtinut, suportat sau nu, care sa fie capabil sa produca un curent de cel putin 50mA/cm2 din electro-oxidarea acidului formic
o 3 cereri de brevet depuse
o 1 documentatie de introducere in fabricatie
o 1 studiu de piata pentru identificarea niselor
o 1 strategie de comercializare a rezultatelor cercetarii
o 2 articole publicate pentru promovarea proiectului, 2 panouri, 1 site web incarcat
o 100 pliante realizate, 100 etichete realizate, 1 Raport de inceput,
o 6 Rapoarte de progres, 1 Raport final
o 1 raport de audit

Rezultatele anticipate in urma implementarii:


o obtinerea unei tehnologii inovative de obtinere a
electro-catalizatorilor pentru oxidarea compusilor organici cu molecula mica o un numar de 4 noi locuri de munca create
o 3 cereri de brevete depuse (inclusiv cererile depuse in perioada implementarii)


Valorificarea rezultatelor obtinute se va face prin cresterea numarului de clienti ca urmare a satisfacerii noilor cerinte impuse de piata