Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala-

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Proiect – Stimularea inovarii în cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obținerea de materiale nanostructurate cu activitate electro-catalitică – acronim SARELCAT

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ioan MIHALCEA
Funcţie: Director economic
Instituție: SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL
Telefon: +40 312 283 801
Fax: +40 312 283 802
E-mail: ioan.mihalcea@sara-pharm.com
E-mail :sarelcat@sara-pharm.com