Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala-

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Proiect – Stimularea inovarii în cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obținerea de materiale nanostructurate cu activitate electro-catalitică – acronim SARELCAT